Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

İngilizce Kelimelerin Isim Fiil Sifat Halleri > arama sonuçları

ingilizce kelimelerin isim fiil sifat halleri INGILIZCE KELIMELERIN ISIM FIIL SIFAT HALLERI ingilizce kelimelerin isim fiil sifat halleri

İngilizce Kelimelerin Isim Fiil Sifat Halleri - için içerikler

İngilizce Kelimelerin Isim Fiil Sifat Halleri - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
achieve başarmak
amusement park eğlence parkı
angry öfkeli
animation animasyon
answer cevaplamak
appear görünmek
argue tartışmak
arrange düzenlemek
arrive ulaşmak
ask sormak
attachment eklenti
attack hücum etmek
attend katılmak
autumn/fall sonbahar
back up destek olmak
bake pişirmek
bark havlamak
bathroom banyo
beat dayak atmak
bedroom yatak odası
birthday doğum günü
blueberry çayüzümü
board game masa oyunu
boil kaynamak
boot çizme
borrow ödünç almak
break promises sözünden dönmek
browse göz gezdirmek
brush fırçalamak
businessman iş adamı
button düğme
call aramak
carry taşımak
cartoon çizgi film
cartoons çizgi film
catch yakalamak
chase peşinden kovalamak
chemist's eczane
chop doğramak
clean up temizlemek
climate iklim
climb tırmanmak
clumsy sakar
collect stamps pul biriktirmek
coloring book boyama kitabı
comment yorum
commercial ticari
computer game bilgisayar oyunu
confirm teyit etmek
connect bağlanmak
contact irtibat kurmak
cook yemek pişirmek
count saymak
count on güvenmek
country side kırsal kesim
cover kaplamak
cut kesmek
cut down devirmek
damage zarar vermek
decorate süslemek
delete silmek
department store alışveriş merkezi
dial telefon numarası çevirmek
dice küp küp doğramak
discover keşfetmek
discussion tartışma
dishwasher bulaşık makinesi
dive dalmak
do homework ödev yapmak
do puzzles yapboz yapma
donate money para bağışlamak
downtown şehir merkezi
draw çizmek
draw çizmek
draw çizmek
drawer çekmece
drive sürmek
earthquake deprem
election seçim
elementary school ortaokul
enormous kocaman
equipment ekipman
examine incelemek
excellent mükemmel
exercise alıştırma yapmak
experiment deney
explode patlamak
explore keşfetmek
extinct nesli ükenmiş
extreme en uç nokta
fabulous mükemmel
farmer çiftçi
Feast of the sacrifice Kurban bayramı
feed beslemek
film types film çeşitleri
finger parmak
fingerprint parmak izi
fireman itfaiyeci
fold katlamak
follow takip etmek
four-leaf clover dört yapraklı yonca
fry kızartma
get dressed giyinmek
get engaged nişanlanmak
get married evlenmek
get on well with somebody anlaşmak
get out of bed yataktan kalkmak
get/keep in touch irtibatta olmak
give a speech konuşma yapmak
global warming küresel ısınma
global warming küresel ısınma
go for a walk dolaşmak
go online internete girmek
go shopping alışverişe gitmek
go to bed yatmak
Good evening! iyi akşamlar
Good morning! günaydın
graduate mezun olmak
grandfather büyükbaba
grandmother büyükanne
grape üzüm
grow up büyümek
guess tahmin etmek
hang around başıboş gezmek
hang on/up beklemek
hang out takılmak
hang up meşgule almak
harm zarar vermek
have a pain ağrısı olmak
have a shower duş almak
have an ache ağrımak
have breakfast kahvaltı yapmak
have dinner akşam yemeği yemek
have lunch öğle yemeği yemek
help yardım etmek
hide and seek saklambaç
hiking yürüyüş yapmak
hit çarpmak
hold tutmak
horror korku filmi
hurt acımak
in the morning sabahleyin
increase artmak
incredible inanılmaz
indoor kapalı mekan
injury yaralanma
investigate araştırmak
invite davet etmek
iron ütülemek
join katılmak
jump zıplamak
keep promises söz tutmak
keep quiet susmak
kite uçurtma
laundry kirli çamaşır
leave ayrılmak
like beğenmek
line sıraya girmek
litter çöp atmak
living room oturma odası
log off bağlantıyı kesme
log on/in giriş yapmak
look bakmak
lose kaybetmek
love sevmek
make a speech konuşma yapmak
make the bed yatağı toplamak
maths matematik
meet buluşmak
melt erime
mix karıştırmak
monkey maymun
moody karamsar
move hareket etmek
movie theatre sinema salonu
museum müze
Number rakam
obey the rules kurallara uymak
observe gözlemlemek
organize tertiplemek
origami origami
outdoor açıkmekan
overweight fazla kilolu
own sahip olmak
paint boyamak
pan tavada pişirmek
pancake gözleme
peach şeftali
peel soymak
pencil kurşunkalem
pencil case kalem kutusu
pencil sharpener kalemtraş
physical education beden eğitimi
pick toplamak
pick up toplamak
plant dikmek
play oynamak
play oynamak
play the piano piyano çalmak
playroom oyun odası
police station polis merkezi
policeman polis (erkek)
policewoman polis (kadın)
pollute çevreyi kirletmek
pour koymak (çay vb.)
primary school ilkokul
prize mükafat
probably muhtemelen
put koymak
put on giymek
queue sıraya girmek
quiz show bilgi yarışması
rain yağmur
Ramadan Ramazan bayramı
recommend tavsiye etmek
recycle geri dönüşüm
red kırmızı
reduce eksiltmek
refuse geri çevirmek
register kaydolmak
religious holiday dini bayram
remote control uzaktan kumanda
rent kiralamak
reply cevaplamak
rescue kurtarmak
rest dinlenme
ride sürmek
roller-skate patenle kaymak
run koşmak
run koşmak
run errands ayak işleri yapmak
save korumak
save kurtarmak
science bilim
scientific bilimsel
scientist bilim adamı
search arama
search engine arama motoru
self-employed kendi işinde çalışan
sell satmak
set the table sofra hazırlamak
shake çalkalamak
shampoo şampuan
share paylaşmak
shopping center alışveriş merkezi
sign in/up kayıt olmak
sing şarkı söylemek
sitcom durum komedisi
ski kayak yapmak
skip atlamak
sleep uyumak
sleep over pijama partisi
slice dilimlemek
slide kaymak
slim ince
sneeze hapşırmak
soap opera dizi film
social networking site sosyal paylaşım sitesi
social studies sosyal bilimler
solar system güneş sistemi
space shuttle uzay mekiği
spell hecelemek
spin dönmek
stadium stadyum
start başlamak
stay kalmak
steal çalmak
stir karıştırmak
stomach mide
stop durmak
stormy fırtınalı
succeed başarmak
suffer ıstırap çekmek
summer yaz
support desteklemek
surprised şaşırmış
survive hayatta kalmak
swing sallanmak
take a nap kestirmek (uyku)
take action harekete geçmek
take care of something bir şeye dikkat etmek
take course ders almak
take out the garbage/trash (evdeki) çöpü dışarı atmak
take pictures fotoğraf çekmek
take risks risk almak
talk konuşmak
talk show söyleşi programı
teacher öğretmen
terrific mükemmel
thank you/thanks teşekkür ederim
threaten tehditte bulunmak
throw a party parti vermek
tick işaret koymak
tidy up toplamak
tornado hortum
traffic jam trafik sıkışıklığı
trendy son moda
trick aldatmaca
tsunami deprem dalgası(denizden)
turn dönmek
turn off kapatmak
turtle kaplumbağa
unbearable dayanılmaz
unplug prizden fişi çekmek
upload yüklemek
use up tüketmek
vaccinate aşılamak
vaccination aşılama
visit ziyaret etmek
wait beklemek
wake up uyanmak
walk yürümek
warm ılık
wash yıkamak
waste israf etmek
watermelon karpuz
wear giyinmek
win kazanmak
wrap paket yapmak
x-ray röntgen filmi