Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

İngilizce Kelimelerin 3 Hali > arama sonuçları

ingilizce kelimelerin 3 hali INGILIZCE KELIMELERIN 3 HALI ingilizce kelimelerin 3 hali

İngilizce Kelimelerin 3 Hali - için içerikler

Articles (a, an, the)
Comparatives (slower, more expensive)
Countable / Uncountable (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)
Nasıl İngilizce öğrenebilirim?
neden dersimizingilizce
Question Words (Soru Kelimeleri)
Reading Giriş
Singular / Plural (Tekil / Çoğul)
Comparative-Superlative
Kelime Dersleri Açıklama

İngilizce Kelimelerin 3 Hali - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
aunt hala/teyze
challenging iddialı/zor
city hall belediye binası
whale balina