Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

İngilizce Est Takisi > arama sonuçları

ingilizce est takisi INGILIZCE EST TAKISI ingilizce est takisi

İngilizce Est Takisi - için içerikler

-ing and -ed clauses
Adjectives Advanced (Sıfatlar Gelişmiş)
Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)
Adverbs Advanced (Zarflar Gelişmiş)
basında biz
Causatives (Ettirgen Yapı)
Comparatives (slower, more expensive)
Conditionals (Koşullu Cümleler)
Conjunctions (Bağlaçlar)
Countable / Uncountable (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)
Adjectives
Adverb Clause
Adverbs
Comparative-Superlative
Conjunctions - Transitions
dersimizingilizce
Gerund - Infinitives
Gizlilik ve Güvenlik
Gramer Dersleri
Kelime Dersleri Açıklama

İngilizce Est Takisi - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
back up destek olmak
best friend en iyi arkadaş
destination varış yeri
forest orman
guest misafir
honest dürüst
honest dürüst
investigate araştırmak
orchestra orkestra
rest dinlenme
restaurant restoran
support desteklemek
take a nap kestirmek (uyku)
test tube deney tüpü