Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Boşluk Doldurma Quiz

Reported Speech (Modals / Will)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri ugun şekilde doldurunuz. Lütfen küçük/büyük harflere dikkat ediniz.
1 I have to take an exam today. Robin told me
2 My brother can speak English. Robin told me
3 I am going to have a bath in the afternoon. Robin told me
4 They may come this evening. Robin told me
5 Ali will call you later. Robin told me
6 I'll be able to help you tomorrow. Robin told me
7 We can play table tennis very well. Robin told me
8 You must find some money. Robin told me
9 I won't be able to go to work tomorrow. Robin told me
10 You'll never see me again. Robin told me