Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Boşluk Doldurma Quiz

Reported Speech (ımperatives)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Lütfen küçük/büyük harflere dikkat ediniz.
1 Don't watch TV every evening. Simon told me
2 Don't leave it on the desk. Simon told me
3 Don't run in the classroom. Simon told me
4 Don't put out your tongue. Simon told me
5 Stop crying. Simon told me
6 Do your homework carefully. Simon told me
7 Don't drink cold water. Simon told me
8 Please help me. Simon told me
9 Don't disturb us. Simon told me
10 Sign the documents. Simon told me