Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Boşluk Doldurma Quiz

Reported Speech (ımperatives)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Lütfen küçük/büyük harflere dikkat ediniz.
1 Give me a pen. John told me
2 Turn off the lights. John told me
3 Wash your hands. John told me
4 Answer the phone. John told me
5 Clean the board. John told me
6 Try to come early. John told me
7 Go to sleep. John told me
8 Don't talk so loudly. John told me
9 Don't smoke here. John told me
10 Don't step on my foot. John told me