Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adverbs in Exams - Ders 6remarkably   dikkate değer biçimde

resolutely   azimle

respectively   sırası ile

restrictedly   sınırlı bir şekilde

roughly   kabaca

safely   güvenli bir şekilde

satisfactorily   tatmin edici biçimde

securely   güvenle, kesin olarak

sensibly   makul bir şekilde

sensitively   duyarlıca

sentimentally   duygulu bir şekilde

seriously   ciddi bir şekilde

severely   sert, ciddi bir sekilde

shortly   yakında, kısaca

shyly    ürkekçe

simply   sadece

simultaneously   eşzamanlı

skillfully   becerikli bir biçimde

slightly   hafifçe

slowly   yavaşça

slyly   sinsice

smoothly   sorunsuz olarak

solely   sadece

sorrowfully   hazinbir şekilde

sparsely   seyrek olarak

spontaneously   kendiliğinden

steadily   düzenli bir şekilde

stupidly   ahmakça

substantially    önemli ölçüde

successively   arka arkaya

succinctly   kısaca

sufficiently   yeterlibir şekilde

suitably   uygun şekilde

superficially   yüzeysel olarak

surely   muhakkak

tactlessly   patavatsızca

tenderly    şefkatle

terribly   korkunç, müthiş bir şekilde

thoroughly   tamamen

thoughtlessly   düşüncesizce

tightly   sıkıca

timidly    ürkekçe

tolerantly   toleranslı bir şekilde

tremendously   aşırı bir şekilde

truly   gerçekten

ultimately   sonunda

unconsciously   bilinçsizce

undeniably   inkar edilmez bir şekilde

undoubtedly    şüphesiz

unexpectedly   ansızın

unpleasantly   nahoş bir şekilde

unusually   nadiren

urgently   acilen

utterly   tamamen

vaguely   belirsizce

variably   kararsız

vehemently    şiddetle

vigorously   gayretli, yorucu bir şekilde

virtually   neredeyse, hemen hemen

vitally   hayati olarak

voluntarily   gönüllü bir şekilde

wastefully   savurgan bir şekilde

widely   yaygın olarak

willingly   isteyerek

wisely   akıllıca