Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adverbial Clauses Of Time Konu Anlatimi > arama sonuçları

adverbial clauses of time konu anlatimi ADVERBIAL CLAUSES OF TIME KONU ANLATIMI adverbial clauses of time konu anlatimi

Adverbial Clauses Of Time Konu Anlatimi - için içerikler

When and While

Adverbial Clauses Of Time Konu Anlatimi - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
canoeing kano sporu
channel kanal
dishwasher bulaşık makinesi
dodge ball yakantop oyunu
extinct nesli ükenmiş
give a speech konuşma yapmak
grandmother büyükanne
hang-gliding yelkenkanat sporu
hiking yürüyüş yapmak
horrible korkunç
kangaroo kanguru
kayaking kano sporu
law kanun
make a speech konuşma yapmak
president başkan (devletin başı)
probably muhtemelen
seaside deniz kenarı
self-employed kendi işinde çalışan
social networking site sosyal paylaşım sitesi
talk konuşmak
terrifying korkunç