Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

Adverbial Clauses Konu Anlatimi > arama sonuçları

adverbial clauses konu anlatimi ADVERBIAL CLAUSES KONU ANLATIMI adverbial clauses konu anlatimi

Adverbial Clauses Konu Anlatimi - için içerikler

When and While

Adverbial Clauses Konu Anlatimi - İlkokul/Ortaokul Müfredat Kelimeleri

İngilizce Türkçe Cümle-MP3
canoeing kano sporu
channel kanal
dishwasher bulaşık makinesi
dodge ball yakantop oyunu
extinct nesli ükenmiş
give a speech konuşma yapmak
grandmother büyükanne
hang-gliding yelkenkanat sporu
hiking yürüyüş yapmak
horrible korkunç
kangaroo kanguru
kayaking kano sporu
law kanun
make a speech konuşma yapmak
president başkan (devletin başı)
seaside deniz kenarı
self-employed kendi işinde çalışan
social networking site sosyal paylaşım sitesi
talk konuşmak
terrifying korkunç