Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

soap opera Türkçesi: dizi film

soap opera anlamı, Türkçesi: dizi film, Cümlede kullanımı: Argentinian soap operas were very famous in Turkey in 1980's.

Kelimesoap opera
Türkçesidizi film
İngilizce Örnek CümleArgentinian soap operas were very famous in Turkey in 1980's.
Türkçe Örnek Cümle1980'li yıllarda Arjantin dizi filmleri Türkiye'de çok meşhurdu.
soap opera
Argentinian soap operas were very famous in Turkey in 1980's.