Çoktan Seçmeli Hayatlar İçin | RUH DİYETİ

olive Türkçesi: zeytin

olive anlamı, Türkçesi: zeytin, Cümlede kullanımı: My son loves olive.

Kelimeolive
Türkçesizeytin
İngilizce Örnek CümleMy son loves olive.
Türkçe Örnek CümleOğlum zeytini sever.
olive
My son loves olive.